04-03-2020 07:50

Lựa chọn nhà thầu qua mạng là hình thức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

more
27-02-2020 09:09

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2019 – 2021) nhằm đẩy mạnh phong trào lao động Sáng tạo Kỹ thuật của các Cá nhân, Tổ chức, các Doanh nghiệp, các Trường, Viện nghiên cứu và phát triển… trong và ngoài tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

more
12-02-2020 03:47

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch số 218/KH-UBND về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Thúc đẩy môi trường kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh"

more
12-02-2020 02:31

Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort