26-09-2018 09:22

Theo công văn số 1696/ĐHQG-KHCN ký ngày 06/9/2018 của Đại học Quốc Gia TP.HCM, Trường Đại học Bách Khoa thông báo về việc tổ chức xét chọn và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 do Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam tổ chức cho một cá nhân và một tập thể nữ  tiêu biểu xuất sắc làm công tác nghiên cứu khoa học (NCKH).

more
26-09-2018 09:20

Với mục đích tận dụng được những lợi thế, đồng thời tìm ra giải pháp phù hợp cho công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị với chủ đề "Giải pháp nâng cao năng lực cho sinh viên thích ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0".

more
26-09-2018 08:05

Tại Nghị quyết số 1985/NQ-HĐNLNT ngày 16/7/2018Phiên họp thứ tư của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Cục Năng lượng nguyên tửđược giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ III về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

more
25-09-2018 10:10

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM vinh dự được cùng với 4 đơn vị khác có nhà khoa học nữ nhận giải L'Oréal - UNESCO for Women in Science tại Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

more