18-10-2018 10:00

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" năm 2018.

more
18-10-2018 09:59

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì xét trao tặng hằng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật.

more
04-10-2018 08:06

Trường Đại học Sài Gòn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo quốc tế Khởi tạo doanh nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (International conference: Startup for undergraduate students of university and colleges in Ho Chi Minh City)

more
04-10-2018 07:57

Nhằm triển khai Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

more