05-01-2019 09:09

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác ngày 21/8/2018 giữa Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech (“VinTech”), và Kế hoạch triển khai các nội dung chính trong thỏa thuận hợp tác ngày 19/9/2018, VinTech thông báo chương trình Hỗ trợ nghiên cứu thường niên năm 2019 thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VINIF).

more
03-01-2019 01:44

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

more
12-12-2018 03:27

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quàng Ninh, Việt Nam, từ 07-09/08/2019 (dự kiến).

more
12-12-2018 02:54

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học "Đô thị thông minh: Mô hình Thành phố Hồ Chí Minh" dự kiến cuối tháng 12/2018, tại Hội trường Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

more