15-02-2019 08:52

Năm 2019, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động “Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM” , đây là giải thưởng thường niên được tổ chức 02 năm/lần nhằm vinh danh các cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp/cá nhân có các công trình nghiên cứu & các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình khởi nghiệp sáng tạo, có hiệu quả cao đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố trong 07 nhóm lĩnh vực.

more
12-02-2019 03:41

Thông báo kết luận thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài cấp Thành phố của TS. Huỳnh Phú Minh Cường "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chip cao tần thu tín hiệu truyền hình số mặt đất"

more
25-01-2019 08:11

Nhằm triển khai Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

more
23-01-2019 06:27

Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo danh sách thưởng cho công bố khoa học năm 2018 cho các Thầy cô Trường Đại học Bách Khoa.

more