02-11-2018 04:28

Trong khuôn khổ các hoạt động chung của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Cụu Sở hữu trí tuệ có tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học".

more
30-10-2018 03:59

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo và trân trọng kính mời tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhóm tham dự Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018-2019 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

more
30-10-2018 02:23

Hội thảo khoa học với chủ đề "Năng lực canh tranh của nền kinh tế: tiêu chí đánh giá và giải pháp thực hiện" dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2018 tại Hà Nội.

more
19-10-2018 09:22

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương mời gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học tham gia đề xuất giải pháp "Thiết kế tổng thể xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp dùng chung phục vụ thành phố thông minh".

more