22-03-2019 07:19

Trên cơ sở Quyết định số 59/QĐ-ĐHQG ký ngày 15/10/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM về việc ban hành quy định xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ tại Đại học Quốc gia Tp. HCM, Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án kính đề nghị Quý đơn vị xem xét, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trang thiết bị khoa học và công nghệ năm 2020.

more
22-03-2019 07:19

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 "Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật".

more
05-03-2019 02:43

Chương trình Talk Show "Ý nghĩa của Doanh nhân Xã hội" sẽ tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM vào ngày 09/3/2019.

more
01-03-2019 10:14

Nhằm giới thiệu và triển khai các nội dung của chương trình này, Bộ KH&CN trân trọng kính mời Quý đơn vị tham dự Hội thảo và có ý kiến xây dựng các đề xuất thực hiện từ năm 2020.

more