05-05-2020 02:43

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã ban hành công văn 2287/ĐHQG-KHCN ngày 19/12/2019 về việc Sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong công bố kết quả nghiên cứu khoa học quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

more
24-04-2020 03:43

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân.

more
26-03-2020 02:36

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2020 (I-Star 2020) chính thức khởi động từ ngày 16/3/2020. Đây là năm thứ ba Giải thưởng I-Star được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP.HCM.

more
06-03-2020 04:26

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức theo thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016.

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort