22-06-2018 07:08

Hội nghị quốc tế "Xây dựng Thành phố thông minh ở Việt Nam: Tầm nhìn và giải pháp" năm 2018 được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác hàng năm giữa Đại học Giao thông vận tải - UTC (Việt Nam) và Đại học Feng Chia - FCU (Đài Loan).

more
21-06-2018 09:19

Được sự thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam và chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Long, Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XXII – năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8/2018, với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho Đồng bằng sông Cửu Long”.

more
19-06-2018 08:56

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC) và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm (trước kia là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên)

more
13-06-2018 09:02

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” (sau đây gọi là Giải thưởng), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng năm 2018.

more