09-08-2019 02:29

Theo kế hoạch năm 2019, ĐHQG-HCM phối hợp với Cục SHTT tổ chức các lớp tập huấn dành cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài ĐHQG-HCM.

more
29-07-2019 08:18

Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) định kỳ tổ chức hội nghị thường niên về Khoa học Thông tin và Máy tính (tên tiếng Anh: NAFOSTED Conference on Information and Computer Science – NICS).

more
25-07-2019 07:25

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN) được tổ chức vào ngày 18/5 hằng năm. Năm nay, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai"

more
24-07-2019 07:24

Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”.

more