24-04-2018 09:31

Trường Đại học Cần Thơ (CTU) phối hợp cùng với Trường Đại học Houston-Downtown (UHD) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), tổ chức hội thảo "The 2018 University of Houston Downtown-Can Tho University International Economics and Business Conference" lần thứ 2 tại Đại học Kinh tế - Luật, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2018.

more
11-04-2018 01:58

Nhằm tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ trong kế hoạch năm 2019.

more
10-04-2018 07:56

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 là điều đặc biệt cho ngành Hóa học vì đây là lần đầu tiên giải thưởng dành cho nhà khoa học thuộc lĩnh vực hóa học.

more
29-03-2018 07:48

Ngày 29/10/2015, Giám đốc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã ký quyết định số 1387/QĐ-ĐHQG thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học ĐHQG-HCM (gọi tắt là Hội đồng).

more