30-08-2018 03:40

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 1779/TB-SKHCN về việc mời tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2018.

more
23-08-2018 08:58

Căn cứ theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bình Dương về việc phát động Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh – Bình Dương 2018, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM thông báo đến các em sinh viên của Trường đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh – Bình Dương 2018.

more
09-08-2018 09:43

Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ 5 tại Vương quốc Anh.

more
17-07-2018 08:13

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh ban hành công văn số 770-CV/TWĐTN-KHCN ngày 22/5/2018 về việc triển khai Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 2018.

more