10-08-2017 08:26

Hội nghị Khoa học và Xã hội và Phát triển Bền vững trong Cộng đồng ASEAN do Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) kết hợp với AUN, UNESCO và các tổ chức khác tổ chức nhằm thu thập và hệ thống hóa các thông tin hiện trạng của việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học xã hội và phát triển bền vững trong khu vực ASEAN.

more
10-08-2017 08:26

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phần mềm SPSS của sinh viên, nhà nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ trẻ - Thành Đoàn TPHCM khai giảng Khóa Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu.

more
10-08-2017 08:26

Bản tin Khoa học Trẻ là xuất bản Khoa học Công nghệ thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được cấp chứng nhận mã số chuẩn quốc tế ISSN 2354-1105 ngày 01/04/0215 dành cho ấn phẩm khoa học nhiều kỳ.

more
10-08-2017 08:26

Giải thưởng Kovalevskaia mamg tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ 19 - Sophia Kovalevskaia, ra đời nhằm mục đích biểu dương, động viên, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ ở các nước đang phát triển, dưới hình thức trao giải thưởng cho các nhà khoa học nữ xuất sắc thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

more