17-10-2017 09:23

Tiếp nối sự thành công của Giải thưởng “Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên ĐHQG” các năm trước, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) triển khai tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp ĐHQG-HCM” năm 2017

more
05-10-2017 09:43

Nhằm triển khai Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

more
22-09-2017 09:23

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp” vào ngày 29 - 01/10/2017.

more
23-08-2017 06:39

Hội thảo "Tầm nhìn phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố sống tốt" do Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức tại trụ sở của Viện.

more