10-08-2017 08:26

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm có thể cung cấp toàn văn các nguồn thông tin khoa học phong phú và có giá trị cao qua các Cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và quốc tế như ProQuest, SpringerLink, ...

more
10-08-2017 08:26

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các Thầy/ Cô quan tâm tham dự buổi họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Nhà Nước "Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ nguồn biến đổi tần số 3 pha 50Hz/400Hz công suất lớn phục vụ cho các sân bay dân dụng Việt Nam", mã số KC.03.17/11-15 do PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ làm chủ nhiệm đề tài tại Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện tử (nhà B1), Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG-HCM vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 4 năm 2015 (thứ Bảy).

more
10-08-2017 08:26
(Nguồn: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM)
40 năm là một chặng đường gian khó và đầy thách thức mà tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM đã luôn phấn đấu, nỗ lực để vượt qua. Đã có rất nhiều những khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan, cũng như không ít những sai lầm, thất bại. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự hỗ trợ của nhà nước, nhà trường đã từng bước khắc phục và đến nay đã được nhiều thành tựu rực rỡ cả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
more
10-08-2017 08:26

Thực hiện điều 14.1 của Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành ngày 01/7/2014 về chi hỗ trợ NCKH cho cán bộ trẻ, Ban giám hiệu đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa lập danh sách các cán bộ của Khoa có nhu cầu sử dụng kinh phí và thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ gửi về phòng Khoa học Công nghệ & Dự án (KHCN&DA) để phòng kiểm tra, tổng hợp danh sách cán bộ thuộc diện này để đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định cấp kinh phí.

more