12-02-2019 03:41

Thông báo kết luận thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài cấp Thành phố của TS. Huỳnh Phú Minh Cường "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chip cao tần thu tín hiệu truyền hình số mặt đất"

more
25-01-2019 08:11

Nhằm triển khai Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

more
23-01-2019 06:27

Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo danh sách thưởng cho công bố khoa học năm 2018 cho các Thầy cô Trường Đại học Bách Khoa.

more
05-01-2019 09:09

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác ngày 21/8/2018 giữa Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech (“VinTech”), và Kế hoạch triển khai các nội dung chính trong thỏa thuận hợp tác ngày 19/9/2018, VinTech thông báo chương trình Hỗ trợ nghiên cứu thường niên năm 2019 thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VINIF).

more