10-08-2017 08:26

Thực hiện điều 14.1 của Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành ngày 01/7/2014 về chi hỗ trợ NCKH cho cán bộ trẻ, Ban giám hiệu đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa lập danh sách các cán bộ của Khoa có nhu cầu sử dụng kinh phí và thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ gửi về phòng Khoa học Công nghệ & Dự án (KHCN&DA) để phòng kiểm tra, tổng hợp danh sách cán bộ thuộc diện này để đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định cấp kinh phí.

more
10-08-2017 08:26

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Charles-de-Gaulle.Lille3 - Cộng hòa Pháp đồng tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề: “Giáo dục và Toàn cầu hóa”

more
10-08-2017 08:26

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VI năm 2013 - 2015 nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật của các cá nhân,tổ chức, các doanh nghiệp, các trường, viện nghiên cứu và phát triển… trong và ngoài tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

more
10-08-2017 08:26

Hội nghị Bảo vệ Thực vật toàn quốc năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 06 tháng 11 năm 2015 tại Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1955 - 2015). Ban tổ chức hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý nông nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, phân bón sinh học tham dự hội nghị đóng góp kết quả nghiên cứu hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững và an toàn sinh học.

more