24-05-2018 03:12

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 25 (2017 – 2018) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Thành Đoàn thành phố cùng phối hợp với các sở, ngành của Thành phố phát động, nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tòan quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

more
22-05-2018 08:58

Hội thảo giáo dục Việt Nam - VEC 2018 với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế” dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội.

more
17-05-2018 08:42

Hội thảo Khoa học quốc gia "Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh" lần thứ 4 - The 4th National Scientific Conference On Applying New Technology In Green Buldings (The 4th Atigb 2018) dự kiến tổ chức ngày 09/11/2018 tại Trường Địa học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

more
08-05-2018 08:13

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 1560/BGDĐT-KHCNMT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo KHCN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

more