01-11-2017 10:51

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 (Đợt 2) thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.01/16-20 giai đoạn 2016-2020.

more
01-11-2017 10:51

Hội thảo "Công nghiệp 4.0: Những tiếp cận chiến lược ở Việt Nam" do Trường Đại học Việt Đức tổ chức vào ngày 20-21/11/2017.

more
31-10-2017 08:24

Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA) thông báo về cơ hội tham gia Chương trình hè dành cho các nhà khoa học trẻ của các quốc gia thành viên IIASA (YSP) năm 2018.

more
31-10-2017 07:30

Cục Năng lượng nguyên tử sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến vào ngày 23/11/2017 tại Thành phố Đà Nẵng.

more