10-08-2017 08:26

Theo tinh thần công văn số 447/ĐHQG-KHCN ngày 25/3/2015 của Đại học Quốc Gia về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2014-2015 và kế hoạch 2016, Trường yêu cầu đơn vị báo cáo đầy đủ các hoat động KHCN năm 2014-2015 và kế hoạch năm 2016

more
10-08-2017 08:26

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp hiểu rõ và khai thác tốt hơn chức năng của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) sẽ tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu về các hoạt động và nhiệm vụ của Quỹ.

more
10-08-2017 08:26

Hội thảo khoa học: “Đại thắng mùa xuân 1975 và 40 năm phát triển đất nước” được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, vào ngày 23 tháng 04 năm 2015 với sự tham gia của các nhà khoa học thuộc 25 trường đại học, cao đẳng, học viện, trung tâm nghiên cứu,… của các tỉnh, thành phố trong cả nước

more
10-08-2017 08:26

Hội nghị quốc tế "Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống - KSE" là một trong những hội nghị có uy tín cao thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) được tổ chức thường niên tại Việt Nam.

more