26-09-2018 09:20

Với mục đích tận dụng được những lợi thế, đồng thời tìm ra giải pháp phù hợp cho công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị với chủ đề "Giải pháp nâng cao năng lực cho sinh viên thích ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0".

more
26-09-2018 08:05

Tại Nghị quyết số 1985/NQ-HĐNLNT ngày 16/7/2018Phiên họp thứ tư của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Cục Năng lượng nguyên tửđược giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ III về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

more
25-09-2018 10:10

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM vinh dự được cùng với 4 đơn vị khác có nhà khoa học nữ nhận giải L'Oréal - UNESCO for Women in Science tại Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

more
18-09-2018 08:00

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam phối hợp với Hiệp đoàn trắc địa thế giới (FIG) tổ chức Hội nghị quốc tế "Thông tin địa không gian vì cuộc sống thông minh hơn và thích ứng môi trường" (Geospatial information for a smarter life and environmental resilience) từ ngày 22-26 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị QUốc gia Hà Nội.

more