10-08-2017 08:26

Hoạt động triển lãm các thành tựu nghiên cứu của Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM với cộng đồng doanh nghiệp đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng cao TP. HCM, từ ngày 15 đến 20/04/2014.

more
10-08-2017 08:26

Ngày 25 tháng 10 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.

more
10-08-2017 08:26

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu cập nhật thông tin KH&CN trong và ngoài nước, tiếp cận các công nghệ tiên tiến có khả năng ứng dụng cao, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo "Phân tích xu hướng công nghệ". Chương trình được thực hiện trên cơ sở phối hợp với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, theo các chủ đề được chọn lọc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam.

more
10-08-2017 08:26

Nhằm xác định nhu cầu ứng dụng công nghệ vũ trụ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng định hướng đầu tư phát triển công nghệ vũ trụ, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế , góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia về phát triển công nghệ vũ trụ tại Hà Nội vào tháng 10/2015.

more