05-12-2018 04:04

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai (năm 2019) dự kiến sẽ được trao vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ, và 44 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

more
22-11-2018 08:34

Hằng năm, nhằm khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức khen thưởng các cá nhân và tập thể từ các đơn vị thành viên và trực thuộc có thành tích khoa học và công nghệ nổi bật trong năm học.

more
19-11-2018 09:39

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Kế hoạch số 4869/KH-UBND ngày 26/10/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) phối hợp với Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Họp báo về “Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 – HEF 2018”.

more
12-11-2018 07:13

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo đăng ký xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường thực hiện năm 2018.

more