07-02-2018 07:42

Hằng năm, nhằm khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức khen thưởng các cá nhân và tập thể từ các đơn vị thành viên và trực thuộc có thành tích khoa học và công nghệ nổi bật trong năm học.

more
31-01-2018 09:50

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị đăng ký tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM năm 2018 với chủ đề "Cải tiến chương trình và hoạt động đào tạo đại học và sau đại học".

more
08-01-2018 10:57

Từ ngày 24 đến 25 tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) dự kiến tổ chức Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ 4.

more
21-12-2017 07:10

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và hướng dẫn tới các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

more