04-10-2018 08:06

Trường Đại học Sài Gòn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo quốc tế Khởi tạo doanh nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (International conference: Startup for undergraduate students of university and colleges in Ho Chi Minh City)

more
04-10-2018 07:57

Nhằm triển khai Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

more
26-09-2018 09:22

Theo công văn số 1696/ĐHQG-KHCN ký ngày 06/9/2018 của Đại học Quốc Gia TP.HCM, Trường Đại học Bách Khoa thông báo về việc tổ chức xét chọn và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 do Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam tổ chức cho một cá nhân và một tập thể nữ  tiêu biểu xuất sắc làm công tác nghiên cứu khoa học (NCKH).

more
26-09-2018 09:21

Theo chương trình hoạt động năm 2018, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học tập trung vào công tác chuyên môn của các Trường. Chủ đề của Hội thảo: "Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các Trường Đại học Cao đẳng".

more