10-04-2018 07:56

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 là điều đặc biệt cho ngành Hóa học vì đây là lần đầu tiên giải thưởng dành cho nhà khoa học thuộc lĩnh vực hóa học.

more
29-03-2018 07:48

Ngày 29/10/2015, Giám đốc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã ký quyết định số 1387/QĐ-ĐHQG thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học ĐHQG-HCM (gọi tắt là Hội đồng).

more
15-03-2018 02:08

Vào tháng 9/2018 Trường Đại học Thủy Lợi sẽ chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về công nghệ cho các vùng đồng bằng (ISLT2018).

more
01-03-2018 04:21

Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Viện Kinh doanh và Khoa học Ứng dụng Bắc Mỹ (Bussiness and Applied Science Academy of North America - BAASANA) thuộc trường Đại học Bloomsburg University of Pennsylvania, Hoa Kỳ, tổ chức hội thảo quốc tế thường niên của BAASANA từ ngày 15-16/05/2018 tại Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

more