19-10-2018 09:22

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương mời gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học tham gia đề xuất giải pháp "Thiết kế tổng thể xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp dùng chung phục vụ thành phố thông minh".

more
18-10-2018 10:00

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" năm 2018.

more
18-10-2018 09:59

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì xét trao tặng hằng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật.

more
18-10-2018 02:22

Tạp chí Khám phá tổ chức Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2018 từ 19/6/2018 đên hết ngày 10/11/2018.

more