22-04-2019 08:41

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Viện KHCN Xây dựng) là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Hội nghị lần thứ XV này được Viện KHCN Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn thanh niên Viện KHCN Xây dựng phối hợp tổ chức.

more
17-04-2019 08:34

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học chuyên ngành cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ quốc gia năm 2019.

more
16-04-2019 06:41

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ Giáo dục Bảo Sơn thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019.

more
12-04-2019 07:42

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến tổ chức hội thảo khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vào ngày 09/09/2019 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

more