17-05-2018 08:42

Hội thảo Khoa học quốc gia "Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh" lần thứ 4 - The 4th National Scientific Conference On Applying New Technology In Green Buldings (The 4th Atigb 2018) dự kiến tổ chức ngày 09/11/2018 tại Trường Địa học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

more
08-05-2018 08:13

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 1560/BGDĐT-KHCNMT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo KHCN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

more
24-04-2018 09:31

Trường Đại học Cần Thơ (CTU) phối hợp cùng với Trường Đại học Houston-Downtown (UHD) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), tổ chức hội thảo "The 2018 University of Houston Downtown-Can Tho University International Economics and Business Conference" lần thứ 2 tại Đại học Kinh tế - Luật, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2018.

more
11-04-2018 01:58

Nhằm tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ trong kế hoạch năm 2019.

more