05-11-2018 07:30

Nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHGQ-HCM) và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) đã ký kết ngày 24/7/2018 và thực hiện 04 chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu của TP.HCM giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025, ĐHQG-HCM kính mời Quý Thầy cô đề xuất các nhiệm vụ cụ thể góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, đồng thời phát huy thế mạnh nguồn lực khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM.

more
02-11-2018 04:28

Trong khuôn khổ các hoạt động chung của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Cụu Sở hữu trí tuệ có tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học".

more
30-10-2018 03:59

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo và trân trọng kính mời tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhóm tham dự Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018-2019 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

more
30-10-2018 02:23

Hội thảo khoa học với chủ đề "Năng lực canh tranh của nền kinh tế: tiêu chí đánh giá và giải pháp thực hiện" dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2018 tại Hà Nội.

more