12-11-2018 07:13

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo đăng ký xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường thực hiện năm 2018.

more
09-11-2018 03:58

Tiếp nối thành công của Hội nghị Quốc tế thường niên Khu Công nghệ cao TP.HCM các năm vừa qua, đồng thời, nhằm chuẩn bị tốt cho Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp vói sự phát triển bền vững và tối đa hóa tiềm năng của Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), SHTP sẽ tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 5 về Robotics và Trí tuệ nhân tạo tại SHTP vào thứ Sáu ngày 16/11/2018.

more
09-11-2018 03:50

Với mục đích tạo một diễn đàn cho các doanh nghiệp, nhà khoa học thuộc lĩnh vực phân tích nội dung đa phương tiện, và nhận dạng chia sẻ kinh nghiệm, các kết quả nghiên cứu mới nhất cũng như tạo cơ hội hợp tác giữa các bên, Hội Nhận dạng Việt Nam (Vietnamese Association on Pattern Recognition) phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐH CNTT) - ĐHQG TP.HCM tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về "Phân tích nội dung đa phương tiện và nhận dạng".

more
09-11-2018 03:50

Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về Địa kỹ thuật, Kết cấu và Xây dựng (CIGOS 2019) do Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE-Global) và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) chủ trì, hợp tác cùng Trường Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay - CH Pháp), tổ chức từ ngày 31/10/2019 đến 01/11/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.

more