30-05-2018 04:05

Được sự chấp thuận của Hiệp hội các trường Đại học Mở Châu Á (AAOU), Viện Đại học Mở Mở Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 32 của Hiệp hội các trường Đại học Mở Châu Á (AAOU) với chủ đề "Giáo dục mở trong phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập Châu Á" (Open Educationin Human Resource Development in Asia's Period of Integration).

more
25-05-2018 01:50

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo "Kéo giảm tỷ lệ tai nạn lao động ở địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018-2020" vào ngày 01/6/2018.

more
24-05-2018 03:12

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 25 (2017 – 2018) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Thành Đoàn thành phố cùng phối hợp với các sở, ngành của Thành phố phát động, nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tòan quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

more
22-05-2018 08:58

Hội thảo giáo dục Việt Nam - VEC 2018 với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế” dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội.

more