19-07-2019 08:06

Hội kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo toàn quốc lần thứ 32 với chủ đề "Bảo trì công trình xây dựng" dự kiến vào Quý IV năm 2019.

more
19-07-2019 07:47

Hội thảo Quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật Tính toán lần thứ IV (ICCSE-4) thay đổi một chút về thời gian diễn ra Hội thảo (rút ngắn còn 2 ngày) ngày 25 - 26/7/2019.

more
08-07-2019 09:54

Tạp chí ANSN (https://iopscience.iop.org/journal/2043-6262) thuộc sở hữu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phối hợp xuất bản với Nhà xuất bản IOP (Vương quốc Anh). Tạp chí đã xuất bản Vol 1 vào năm 2010. Tháng 12 năm 2012 Tạp chí ANSN đã được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus chỉ sau 3 năm xuất bản. Đây là kết quả của sự nỗ lực và tâm huyết vượt bậc của VS. Nguyễn Văn Hiệu, Tổng Biên tập tạp chí và các thành viên Hội đồng biên tập, cộng tác viên, các tác giả, cùng với các chuyên viên Nhà xuất bản IOP.

more
08-07-2019 09:10

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) phối hợp với Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường".

more