Hội nghị KHCN lần thứ XX của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XX của Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2015.

Jordan Release Dates 2016

 Hội nghị nằm tổng kết, đánh giá các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường trong các năm 2013-2015, thông báo các kết quả nghiên cứu khoa học, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, giới thiệu và trao đổi về khả năng hợp tác, liên kết nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất với các đơn vị nghiên cứu, sản xuất ngoài trường.

Hội nghị sẽ tiến hành theo các lĩnh vực sau:

1. Khoa học cơ bản

2. Khoa học giáo dục

3. Xây dựng công trình giao thông

4. Cơ khí giao thông vận tải

5. Điện - Điện tử giao thông vận tải

6. Vận tải - Kinh tế

7. Công nghệ thông tin

Ban tổ chức hội nghị kính mời và hoan nghênh sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của các cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý của các đơn vị trong và ngoài trường.

Các mốc thời gian:

 - Trước ngày 15/02/2015: gửi đăng ký báo cáo tại Hội nghị

 - Trước ngày 15/06/2015: gửi tóm tắt và báo cáo toàn văn

Địa chĩ liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38347611.    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download

Thông báo

Phiếu đăng ký

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort