Hội nghị Toàn quốc lần IV về Vật kỹ thuật & Ứng dụng

10-08-2017 08:26

Hội nghị Toàn quốc lần IV về Vật lý kỹ thuật & Ứng dụng sẽ được tổ chức tại Viện HLKHCNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng mười năm 2015

CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ

Hưởng ứng năm Quốc tế về ánh sáng (IYL) và các công nghệ sử dụng ánh sáng
Quang học và Quang tử ứng dụng
Vật liệu, linh kiện và thiết bị quang tử, quang học
Công nghệ chiếu sáng
Viễn thám và ứng dụng trong vật lý khí quyển và thiên văn học
Vật lý plasma và ứng dụng
Vật lý hạt nhân ứng dụng và kỹ thuật hạt nhân
Đo đạc và ứng dụng trong khoa học
Những lĩnh vực liên quan


MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ

Hội nghị là hoạt động khoa học toàn quốc về vật lý kỹ thuật và vật lý ứng dụng, tạo cơ hội để báo cáo và trao đổi kết quả và thành tựu mới ở trong nước và quốc tế về nghiên cứu, phát triển công nghệ và kỹ thuật vật lý ứng dụng cũng như ứng dụng vật lý.
Tăng cường giao lưu và hợp tác về khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, giữa các vùng miền, giữa các đơn vị nghiên cứu và đào tạo, giữa các nhà nghiên cứu, phát triển KHCN, sản xuất chế tạo và ứng dụng vật lý.
Thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu và phát triển KHCN trong vật lý kỹ thuật và ứng dụng vào đời sống thực tế. Mở rộng các hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và đào tạo về vật lý kỹ thuật và ứng dụng.
Hưởng ứng năm Quốc tế về ánh sáng 2015.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỘI NGHỊ, NỘP TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO

- Hạn nộp đăng ký và tóm tắt báo cáo: 13 tháng 06 năm 2015
- Thông báo kết quả lựa chọn báo cáo: 13 tháng 08 năm 2015
- Hạn nộp báo cáo toàn văn: 13 tháng 10 năm 2015

Xem chi tiết tại trang web của Viện Vật lý

Download Thông báo hội nghị