Hội nghị khoa học Trường Đại học phạm Nội 2

10-08-2017 08:26

Nhằm thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị khoa học: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

Nike Air Max 90

1. Mục đích

    Hội nghị là diễn đàn để công bố những kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học; thảo luận về những xu hướng mới trong nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Nội dung

    Công bố các công trình nghiên cứu mới nhất cả về lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên về các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học giáo dục,…
    Trình bày các sáng kiến và kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học.
    Trình bày các sáng kiến, đưa ra các đề xuất, các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Địa điểm và thời gian tổ chức

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Thời gian: 02 ngày 20, 21 tháng 6 năm 2015 (thay đổi so với ngày dự kiến vào thứ Bảy, Chủ nhật ngày 18,19 tháng 4 năm 2015)

4. Yêu cầu của báo cáo

- Toàn bộ bài viết dài không quá 8 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; lề trên, lề dưới cách 2,5cm; lề trái cách 3cm, lề phải cách 2cm, dãn dòng Multiple 1.25. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.
- Bài viết có cấu trúc như sau: Tên bài (Tiếng Việt và Tiếng Anh, chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị; tóm tắt bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (mỗi tóm tắt không quá 10 dòng); từ khóa (3 - 5 từ); nội dung bài báo (đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận); tài liệu tham khảo.
- Tài liệu tham khảo được đánh số và xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài báo. Cách ghi tài liệu tham khảo như sau:
+ Tài liệu là sách, giáo trình, báo cáo, tài liệu nghiệp vụ cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
+ Tài liệu là bài báo cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số, tập (nếu có), số trang (từ trang - đến trang).
+ Tài liệu lấy từ internet cần ghi rõ họ và tên tác giả, thời gian công bố, tên tài liệu, đường dẫn tới tài liệu.
- Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ).

5.  Đăng ký tham dự và gửi bài

- Ban tổ chức nhận bài đến ngày 20/04/2015;

6. Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ nhận báo cáo: Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 02113 863 204, fax: 02113 863 207, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: TS. Dương Quang Huấn - Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, điện thoại: 0963 999 656, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc tham khảo trên website: www.hpu2.edu.vn.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trường Cụm Giao lưu Trung Bắc gửi bài và tham dự Hội nghị.

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort