Hội nghị Toàn quốc Máy cấu

10-08-2017 08:26

Hội nghị Máy và Cơ cấu Toàn quốc, TP Hồ Chí Minh 2015 do Hội Cơ học Máy Việt Nam phối hợp với Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 31/10-01/11/2015 tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là diễn đàn để các nhà Cơ học, Cơ khí trong cả nước trao đổi các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới trong một số lĩnh vực trọng tâm Cơ học và Cơ khí Việt Nam.

Các lĩnh vực khoa học của Hội nghị
•    Phân tích dao động và động lực học máy - Dynamics and Vibration Analysis in Machines
•    Hệ thống truyền động cơ khí – Mechanical transmissions
•    Cơ cấu và hệ thống micro - nano – Nano –micro Mechanisms and systems
•    Phân tích và tổng hợp cơ cấu - Analysis and Synthesis of Mechanisms
•    Thiết kế, phân tích và phát triển sản phẩm -  Design, Analysis and development  of  product
•    Ma sát học – Tribology and applications
•    Độ tin cậy máy và cơ cấu - Reliability of machines and mechanisms
•    Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa – Modelling, Simulation and optimization
•    Tiêu chuẩn và đo lường kỹ thuật - Standardization of terminology
•    Cơ điện tử và robot – Mechatronics and Robotics
•    Kỹ thuật cơ y sinh – Bio-mechanics  engineering
•    Thiết bị giao thông - Transportation machinery
•    Máy nâng vận chuyển và xây dựng - Construction equipment, handling engineering
•    Cơ cấu và máy ứng dụng trong nông nghiệp và công nghiệp - Mechanisms and Machines for Agricultural and Industrial Applications
•    Máy và thiết bị công nghiệp nhẹ (dệt, may, da giày…)
•    Kỹ thuật hệ thống – Systems Engineering
•    Đào tạo - Education

Ban Chỉ đạo: Nguyễn Hoa Thịnh, Vũ Đình Thành, Mai Thanh Phong, Nguyễn Chỉ Sáng, Đỗ Sanh.

Thời hạn
Nhận đăng ký tham dự và tóm tắt bài báo:     trước 30/4/2015
Thông báo chấp nhận bài báo:                      trước 30/05/2015
Nhận bài báo toàn văn:                                trước 15/07/2015
Nộp hội nghị phí:                                         từ 30/06/2015

Hội nghị phí
Bài báo: 500.000 đồng/bài
Đại biểu tham dự: 350.000/người
Sinh viên, học viên Cao học: 250.000 đồng/người

Xem chi tiết tại trang web: http://www.fme.hcmut.edu.vn/fme/index.php?tin=1591