Giải thưởng Tạ Quang Bửu đầu tiên dành cho nhà khoa học thuộc lĩnh vực hóa học

10-04-2018 07:56

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 là điều đặc biệt cho ngành Hóa học vì đây là lần đầu tiên giải thưởng dành cho nhà khoa học thuộc lĩnh vực hóa học.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm:
a) Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường, sinh học, khoa học tự nhiên khác;
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
c) Khoa học y, dược;
d) Khoa học nông nghiệp.

Từ khi bắt đầu trao giải thưởng từ năm 2014 đến nay, giải thưởng Tạ Quang Bửu đã trao 6 giải thưởng chính về công trình khoa học xuất sắc và 2 giải thưởng phụ dành cho nhà khoa học trẻ. Tất cả các giải thưởng này dành cho lĩnh vực Toán học, Vật lý, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học trái đất và môi trường. Nhưng năm nay giải thưởng Tạ Quang Bửu đã vinh danh lĩnh vực hóa học khi trao giải thưởng đầu tiên cho lĩnh vực này. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2017) tại Hà Nội.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 dành cho lĩnh vực Hóa học:

GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Lĩnh vực: Hóa học

Công trình: Giao H. Dang, Thinh T. Dang, Dung T. Le, Thanh Truong, Nam T.S. Phan, 2014. Propargylamine synthesis via sequential methylation and C–H functionalization of N-methylanilines and terminal alkynes under metal–organic framework Cu2(BDC)2(DABCO) catalysis, Journal of Catalysis, Volume 319, November 2014, Pages 258–264. (Xem bài báo)

Ngoài ra, giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay cũng trao cho

PGS.TS. Nguyễn Sum, Trường Đại học Quy Nhơn

Lĩnh vực: Toán học

Công trình: Nguyễn Sum, 2015. On the Peterson hit problem, Advances in Mathematics, Volume 274, 9 April 2015, Pages 432–489. (Xem bài báo)