Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp

22-09-2017 09:23

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp” vào ngày 29 - 01/10/2017.

Nhằm giải quyết các vấn đề Khoa học Công nghệ của tỉnh Đồng Tháp và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học của các trường thành viên tham gia viết bài cho Hội thảo.

Bài viết được trình bày theo đúng thể lệ viết bài theo mẫu đính kèm.

Chủ đề bài viết cho Hội thảo xoay quanh các lĩnh vực được đặt hàng của các Sở ban ngành và theo công văn Số 239/UBND – KTN của UBND tỉnh Đồng Tháp ký ngày 28/4/2016 v/v định hướng nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

1.Sở Công thương

- Giải pháp xử lý tiết kiệm và hiệu quả đối với ô nhiễm nước thải do làm
bột kết hợp nuôi heo (ở làng bột Sa Đéc).
- Quy trình sản xuất rượu thủ công đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Giới thiệu một vài công nghệ sơ chế, bảo quản sau thu hoạch đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm có thể ứng dụng đối với trái cây, nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Bí quyết xây dựng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa gây ấn tượng bắt mắt,
thu hút người tiêu dùng.
- Khả năng ứng dụng và phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Sở Tài nguyên - Môi trường

- Nghiên cứu, điều tra thu thập thông tin kiểm kê khí nhà kính nhằm hình thành cơ sở dữ liệu để xây dựng và cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu, giảm nhẹ lượng phát thải khí nhà kính của quốc gia theo nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam phải thực hiện.

3. Sở Giáo dục & Đào tạo

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông thông qua mô hình em yêu khoa học.
- Xây dựng và triển khai các chuyên đề “Đồng Tháp khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp” để trang bị cho học sinh ý tưởng khởi nghiệp và kinh doanh, thực hiện thông qua chương trình nghề phổ thông, môn giáo dục kinh doanh trong trường học, kết hợp giáo dục hướng nghiệp.

4. Vườn quốc gia Tràm Chim

- Thử nghiệm mô hình quản lý khu Vườn quốc gia Tràm Chim theo các công ước của RAMSAR (có 9 tiêu chí công ước RAMSAR kèm theo).

5. Lĩnh vực khác

- Những nội dung nghiên cứu ứng dụng giai đoạn 2016-2020 theo Công văn số 239/UBND – KTN của UBND tỉnh Đồng Tháp ký ngày 28/4/2016 (đính kèm).

Các Thầy cô vui lòng gửi bài đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 10/8/2017, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download

Thư mời viết bài

Công văn 239 UBND Đồng Tháp

Tiêu chí công ước RAMSAR

Thể lệ viết bài

Cách trình bày bài viết

Thông báo số 3 và chương trình của Hội thảo