Gia hạn đăng đề tài cấp ĐHQG loại B 2019

31-05-2019 07:28

Căn cứ theo công văn số 480/ĐHQG-KHCN ngày 25/3/2019 của Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ĐHQG-HCM về việc thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2020 (công văn 480), Phòng KHCN&DA thông báo đến Quý Thầy/Cô tham gia đăng ký đề tài loại B (gọi tắt là B2020).

New Balance Running Shoes

1)    Đăng ký đề tài theo định hướng nghiên cứu ưu tiên, gồm:

1.1)    Phụ lục 3, công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2018 của Bộ KH&CN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020.
1.2)    Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ KH&CN và ĐHQG-HCM ký ngày 21/4/2017.
1.3)    Một số chủ đề nghiên cứu thuộc 08 lĩnh vực liên ngành của ĐHQG-HCM (chi tiết tại Phụ lục 1, mục 4, công văn 480)
1.4)    Các hướng nghiên cứu khác (chi tiết tại Phụ lục 1, mục 5, công văn 480)

2)    Hồ sơ thuyết minh đăng ký bao gồm:

2.1)    Trang bìa (theo mẫu R00) và thuyết minh đề cương (mẫu R01) đúng biểu mẫu mới cập nhật theo Thông tư 55, có chữ ký của chủ nhiệm.
2.2)    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên chủ chốt tham gia có chữ ký của người khai đã cập nhật đến thời điểm đăng ký hồ sơ (theo mẫu R03).
2.3)    Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có, theo mẫu R04), có đầy đủ chữ ký, dấu của các cá nhân và cơ quan liên quan.

3)    Hồ sơ gửi về Phòng KHCN&DA trước 17 giờ, Thứ Năm, ngày 09/5/2019 (gia hạn) gồm 03 bộ hồ sơ (01 bản gốc, 02 bản sao). Quý Thầy/Cô vui lòng gửi file thuyết minh đề tài về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước khi nộp hồ sơ để Phòng tổng hợp danh sách gửi Ban KH&CN.

4)    Lưu ý:

4.1)    Quý Thầy/Cô cần đọc kỹ Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của ĐHQG-HCM tại Điều 7 và Điều 12.
4.2)    Quý Thầy/Cô vui lòng: (1) theo dõi thông tin trên trang thông tin KH&CN – ĐHQG-HCM; (2) cần chuẩn bị thuyết minh trên word trước khi upload lên website Ban KH&CN vì Phòng KHCN&DA không được hỗ trợ mở trên hệ thống này để Quý Thầy/Cô chỉnh sửa thuyết minh.

4.3)    Liên quan đến đăng ký trực tuyến B2020, Phòng KHCN&DA thông tin đến Quý Thầy/Cô để biết ĐHQG-HCM chia thành 2 giai đoạn:

     *  Giai đoạn 01: nộp hồ sơ bảng giấy và qua email để tiến hành sơ tuyển .
     * Giai đoạn 02: ĐHQG sẽ thông báo kết quả sơ tuyển, chỉ đề tài đã thông qua sơ tuyển mới tiếp tục đăng ký online và được hướng dẫn cụ thể trong thông báo sơ tuyển (dự kiến trong tháng 6,7/2019).

5)    Các thông tin và mẫu nêu trên đều có trên webiste của Ban KH&CN và Phòng KHCN&DA. 

 

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch của ĐHQG-HCM, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Download Công văn của ĐHQG

Biểu mẫu

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort