Báo cáo hoạt động KH&CN thường niên cho ĐHQG-HCM năm 2020

15-05-2020 02:13

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 2021.

Thực hiện công văn số 713/ĐHQG-KHCN ngày 27/4/2020 của Giám đốc Đại học Quốc Gia về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 2021, trên cơ sở tổng hợp các số liệu đơn vị đã báo cáo trong thời gian qua Trường đề nghị đơn vị rà soát, báo cáo bổ sung đầy đủ các thông tin theo nội dung đính kèm và theo các biểu mẫu sau.

 

 STT

 ĐƠN VỊ

 BIỂU MẪU

 GHI CHÚ

 

01

 

Các khoa

 Phụ lục 1: Biểu TH5-HT, TH6-HNHT

Phụ lục 2: Biểu KQ4-HN, KQ6-GT

Phụ lục 3: Biểu KH4-HN

 

 

02

Các Trung tâm, Công ty, Viện Năng lượng bền vững

Phụ lục 1: TH1-KP, TH2-THU HOI, TH2-DOI UNG, TH3-QG, TH3-SO, TH3-CS, TH4-PTN, TH5-HT, TH6-HNHT

Phụ lục 2: KQ1-NL2, KQ2-TC, KQ2-KY, KQ2-HN, KQ5-SPUD, KQ6-GT, KQ8-TSTT, KQ9-CGCN

LHD, Điện toán, CKBK, QTDN, CN Xây dựng, Polymer, GIS, TT ươm tạo DN, TT NC về nước KV Châu Á

03

P.QHĐN

Phụ lục 1: Biểu TH5-HT, TH6-HNHT

Phụ lục 2: Biểu KQ4-HN

Phụ lục 3: Biểu KH3-HN

 

04

Đoàn TN

Phụ lục 2: Biểu KQ6-GT

Chỉ lấy giải thưởng KHCN

05

P.TCHC

Phụ lục 2: KQ1-NL2

 

06

P.Kế hoạch – Tài chính

Phụ lục 1: Biểu TH1-KP, TH2-THUHỒI+DOI UNG, TH3-QG, ĐHQG, CS, ĐTHT, SO

Thùy gửi

07

2 PTN TĐ QG

BC tổng kết + 3 phụ lục

Đề nghị gửi phụ lục 1 gửi trước 11/5/2020

 

Thời gian nhận báo cáo: trước 16 giờ, thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2020

File báo cáo của đơn vị vui lòng gửi về địa chỉ phòng KHCN&DA: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Không cần gửi bản in

Điện thoại liên lạc: 38636856 hoặc điện thoại nội bộ 5398 (Nhung)

Báo cáo trên là cơ sở để phân bổ ngân sách năm 2020, vì vậy, các đơn vị cần báo cáo đầy đủ thông tin theo đúng mẫu yêu cầu. Theo thông báo của Đại học Quốc Gia, các đơn vị báo cáo thiếu chính xác, chưa đạt yêu cầu hay chậm trễ sẽ không nhận được kinh phí KH&CN năm 2021. Vì tính chất quan trọng của báo cáo, Ban Giám hiệu đề nghị đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

Download

Báo cáo tổng kết

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort