Báo cáo hoạt động KH&CN thường niên cho ĐHQG-HCM năm 2019

05-05-2020 08:24

Thực hiện công văn số 668/ĐHQG-KHCN ngày 17/4/2019 của Giám đốc Đại học Quốc Gia về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2018-2019 và kế hoạch 2020, trên cơ sở tổng hợp các số liệu đơn vị đã báo cáo trong thời gian qua Trường đề nghị đơn vị rà soát, báo cáo bổ sung đầy đủ các thông tin theo nội dung đính kèm và theo các biểu mẫu

Báo cáo trên là cơ sở để phân bổ ngân sách năm 2020, vì vậy, các đơn vị cần báo cáo đẩy đủ thông tin theo đúng mẫu yêu cầu. Theo thông báo của Đại học Quốc Gia, các đơn vị báo cáo thiếu chính xác, chưa đạt yêu cầu hay chậm trễ sẽ không nhận được kinh phí KH&CN năm 2020.

 

 STT

 ĐƠN VỊ

 BIỂU MẪU

 GHI CHÚ

01

 Các khoa

 Phụ lục 1: Biểu TH5-HT, TH6-HNHT

Phụ lục 2: Biểu KQ4-HN, KQ6-GT

Phụ lục 3: Biểu KH4-HN

 

 02

Các Trung tâm, Công ty, Viện Năng lượng bền vững

Phụ lục 1: TH1-KP, TH2-THU HOI, TH2-DOI UNG, TH3-QG, TH3-ĐHQG, TH3-CS, TH4-PTN, TH5-HT, TH6-HNHT

Phụ lục 2: KQ1-NL2, KQ2-TC, KQ2-KY, KQ2-HN, KQ5-SPUD, KQ6-GT, KQ8-TSTT, KQ9-CGCN

LHD, Điện toán, CKBK, QTDN, CN Xây dựng, Polymer, GIS, TT ươm tạo DN, TT NC về nước KV Châu Á, Cổ phần Khoa học Công nghệ Bách Khoa TP.HCM

03

Phòng TN TĐ ĐHQG

Phụ lục 3: KH3-TX

Xử lý Chất Thải Bậc Cao, Động Cơ Đốt Trong, Công nghệ Vật Liệu, Hóa học Dầu khí và Cấu trúc Vật Liệu

04

P.QHĐN

Phụ lục 1: Biểu TH5-HT, TH6-HNHT

Phụ lục 2: Biểu KQ4-HN

Phụ lục 3: Biểu KH4-HN

 

05

Đoàn TN

Phụ lục 2: Biểu KQ6-GT

Chỉ lấy giải thưởng KHCN

06

P.TCHC

Phụ lục 2: KQ1-NL2

 

07

P.Kế hoạch – Tài chính

Phụ lục 1: Biểu TH1-KP, TH2-THUHỒI+DOI UNG, TH3-QG, ĐHQG, CS, ĐTHT

Phụ lục 2: Biểu KQ-TK (mục KP)

Thùy sẽ gửi

08

2 PTN TĐ QG

BC tổng kết + 3 phụ lục

 

    
Thời gian nhận báo cáo: trước 16 giờ, thứ 4 ngày 15 tháng 5 năm 2019

File báo cáo của đơn vị vui lòng gửi về địa chỉ phòng KHCN&DA: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Không cần gửi bản in

Điện thoại liên lạc: 38.636 856 hoặc điện thoại nội bộ 5398 (Nhung)

Vì tính chất quan trọng của báo cáo, Ban Giám hiệu đề nghị đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

Ghi chú: Nhằm giảm thiểu báo cáo của các đơn vị, báo cáo về công bố khoa học sẽ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Lý lịch khoa học của Trường. Vì vậy, kính mong các đơn vị thông báo rộng rãi đến các Thầy cô trong đơn vị mình cập nhật Lý lịch khoa học trước ngày 05/5/2019, để Phòng KHCN&DA có thể tổng hợp để báo cáo.

Download

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Dữ liệu Giải thưởng và Hội nghị - Hội thảo 2018-2019 (dùng báo cáo mẫu KQ6-GT-CM và KQ9-HN)

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort