Giải thưởng Bảo Sơn 2019

16-04-2019 06:41

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ Giáo dục Bảo Sơn thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019.

I. Đối tượng tham gia:

1. Đối tượng tham gia Giải thưởng là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính tròn theo năm dương lịch đến hết thời điểm nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng) có công trình đã được ứng dụng có kết quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

2. Các công trình nghiên cứu khoa học đã đạt các giải thưởng trong hệ thống giải thưởng khoa học - công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và giải thưởng của các Hiệp hội Trung ương không được đăng ký tham dự Giải thưởng Bảo Sơn.

3. Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả, tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

II. Các lĩnh vực xét Giải thưởng

Giải thưởng được xét, tặng cho các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực sau:

1)     Cải cách giáo dục và đào tạo.

2)     Xóa đói, giảm nghèo.

3)    Phát triển kinh tế bền vững.

4)    Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

5)    Văn học.

III. Giá trị giải thưởng

Mỗi lĩnh vực xét tặng Giải thưởng được trao 01 giải dành cho Công trình xuất sắc nhất và có điểm số cao nhất tương đương mỗi giải có giá trị 50.000 USD (năm mươi ngàn đô la Mỹ) kèm theo bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cúp Bảo Sơn.

IV. Hồ sơ tham dự Giải thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm:

1) Bản đăng ký tham dự Giải thưởng;

2) Thuyết minh tóm tắt về ý nghĩa, giá trị khoa học của công trình (không quá 20 trang);

3) Bản gốc toàn văn công trình khoa học và các sản phẩm (nếu có);

4) Thư giới thiệu của 01 chuyên gia đầu ngành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có cùng lĩnh vực chuyên môn có liên quan;

5) Tài liệu có liên quan đến công trình (Bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ; xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị ứng dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại);

6) Lý lịch khoa học của tác giả chịu trách nhiệm chính của công trình.

Hồ sơ trên đây được gửi đến và lưu giữ, quản lý tại Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường-Bộ Giáo dục và Đào tạo ở dạng in trên giấy, file điện tử và đĩa CD.

(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Dịu, chuyên viên vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điện thoại: 097.568.47.94)

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 20/8/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo

Thể lệ