Hội Thảo Khoa Học Kỉ Niệm 60 Năm Ngày Truyền Thống Trường Đại học Nha Trang

08-04-2019 02:15

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường Đại học Nha Trang (01/8/1959-01/8/2019) tiền thân là Trường Đại học Thuỷ sản, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”, Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên ở các Viện nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước gửi bài viết và tham gia hội thảo.

Mục tiêu của Hội thảo:

- Tổng kết kinh nghiệm trong việc đào tạo, xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển.

- Thảo luận, đề xuất những hướng đi mới trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 30-31/7/2019

- Địa điểm tổ chức: Hội trường số 1 - Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà.

Các chủ đề viết bài:

              + Chủ đề 1. Đào tạo, xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Du lịch và Dịch vụ biển.
              + Chủ đề 2. Đào tạo, xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thuỷ sản và Môi trường biển.
              + Chủ đề 3. Đào tạo, xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế hàng hải, sửa chữa và đóng tàu.

Thời hạn nộp bài: Bài viết tham dự Hội thảo xin vui lòng gửi về Ban tổ chức Hội thảo đến hết ngày 15/5/2019.

Cách thức nộp bài: Tác giả gửi bài viết về địa chỉ e-mail của Ban tổ chức Hội thảo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin chi tiết về Hội thảo, mẫu biết bài báo cáo Hội thảo xin vui lòng xem chi tiết cho các file dưới đây:

+ Thông báo số 1 về tổ chức Hội thảo            

+ Mẫu viết bài báo cáo Hội thảo