Hội thảo khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

12-04-2019 07:42

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến tổ chức hội thảo khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vào ngày 09/09/2019 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Lebron XIV 14 Glow

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn của cả nhân loại. Di chúc của Người đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ và soi sáng cho dân tộc Việt Nam không chỉ trong thời kỳ giải phóng dân tộc, mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng, vạch ra những phương hướng phát triển cho đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc tổ chức Hội thảo kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của Di chúc của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức Hội thảo rất mong các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia viết bài cho Hội thảo. Bài viết được chấp nhận sẽ được biên tập, xuất bản theo giấy phép xuất bản và mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thời gian nhận bài: Từ ngày 16/3/2019 đến ngày 31/7/2019.

Địa chỉ nhận bài viết: Bài viết (bản mềm) gửi về cho Ban tổ chức Hội thảo qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download Thông báo.

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort