Đề xuất đầu dự án trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2020

22-03-2019 07:19

Trên cơ sở Quyết định số 59/QĐ-ĐHQG ký ngày 15/10/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM về việc ban hành quy định xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ tại Đại học Quốc gia Tp. HCM, Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án kính đề nghị Quý đơn vị xem xét, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trang thiết bị khoa học và công nghệ năm 2020.

Puma

Thông tin đề xuất bao gồm:

1)    Danh mục các đề xuất chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị năm 2020 theo thứ tự ưu tiên.

2)    Các đề xuất chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị năm 2020.

 Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án vui lòng gởi về Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án (gồm 01 bản in danh mục các đề xuất của đơn vị theo thứ tự ưu tiên, 02 bản in cho mỗi đề xuất chủ trương, 01 đĩa CD chứa các file liên quan cho mỗi đề xuất chủ trương) trước 15 giờ ngày 05/3/2019 theo địa chỉ:

Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án, 314 nhà A4 – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM.

Điện thoại nội bộ: 5394 hoặc 5388.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tài liệu tham khảo:
*    Quyết định số 59/QĐ-ĐHQG ký ngày 15/10/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM.
*    Hướng dẫn đánh giá hoạt động Khoa học và công nghệ trong Đại học Quốc gia Tp. HCM.

Download Thông báo

Biểu mẫu và tài liệu tham khảo

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort