Thưởng công bố khoa học năm 2018

23-01-2019 06:27

Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo danh sách thưởng cho công bố khoa học năm 2018 cho các Thầy cô Trường Đại học Bách Khoa.

 Danh sách các công trình được thưởng công bố quốc tế năm 2018 (phụ lục 1)

Các công trình thuộc nhóm I,II, III, IV có tác giả chính không thuộc ĐHQG-HCM được đưa vào kế hoạch thưởng năm 2019 (phụ lục 2)

Các công trình chưa đủ điều kiện thưởng công bố quốc tế năm 2018 (phụ lục 3)

Download Danh sách