Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về Địa kỹ thuật, Kết cấu Xây dựng (CIGOS 2019)

09-11-2018 03:50

Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về Địa kỹ thuật, Kết cấu và Xây dựng (CIGOS 2019) do Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE-Global) và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) chủ trì, hợp tác cùng Trường Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay - CH Pháp), tổ chức từ ngày 31/10/2019 đến 01/11/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.

Hội thảo lần này tập trung vào chủ đề "Đổi mới vì một cơ sở hạ tầng bền vững", chủ đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Cũng như lần tổ chức trước năm 2017, kỷ yếu hội thảo CIGOS 2019 se được đưa vào tuyển tập "Kỹ thuật Xây dựng công trình" do Springer xuất bản và Scopus lập chỉ mục.

Ban tổ chức trân trọng thông báo đến các nhà khoa học quan tâm tham gia gửi bài tóm tăt tới Hội thảo.

Hạn chót nộp tóm tắt tới Hội thảo vào ngày 30/11/2018.

Các chủ đề chính:

- Đặc tính hóa và môn hình hóa nâng cao kết cấu

- Vật liệu và kỹ thuật xây dựng bền vững

- Đô thị bền vững và thông minh

- Địa kỹ thuật cho Môi trường và năng lượng

- Quy hoạch đô thị, giao thông và môi trường

- Khai thác dữ liệu và máy học

- Mô hình thông tin xây dựng

Thông tin về Hội thảo CIGOS 2019 xem tại website của Hội nghị