Triển lãm tại hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 5 Khu Công nghệ cao

09-11-2018 03:58

Tiếp nối thành công của Hội nghị Quốc tế thường niên Khu Công nghệ cao TP.HCM các năm vừa qua, đồng thời, nhằm chuẩn bị tốt cho Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp vói sự phát triển bền vững và tối đa hóa tiềm năng của Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), SHTP sẽ tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 5 về Robotics và Trí tuệ nhân tạo tại SHTP vào thứ Sáu ngày 16/11/2018.

Hoạt động của hội nghị:

- Hội nghị làn thứ 5 năm 2018 với chủ đề "Robotics và Trí tuệ nhân tạo", tập trung trao đổi, thảo luận 3 nội dung lớn:

+ Tương tác giữa con người và robot trong ngành công nghiệp 4.0

+ Robotíc và AI, ứng dụng cho thành phố thông minh

+ Việt Nam trong thời đại Robotics và AI

- Triển lãm "Ứng dụng Robotics và Trí tuệ nhân tạo", dự kiến thu hút 20 doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về thiết bị ứng dụng Robotics và Trí tuệ nhân tạo từ nhiều lĩnh vực như điện tử và thiết bị, giải trí, marketing, thể thao, chăm sóc sức khỏe, xe hơi và cả lối sống ... tham gia trưng bày sản phẩm, giới thiệu các công trình nghiên cứu về Robotics và Trí tuệ nhân tạo đã có và được phát triển tại Việt Nam

Ban Quản lý trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp; Quý Viện, Trường tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm "Robotics và Trí tuệ nhân tạo" ở Hội nghị lần thứ 5 năm 2018 diễn ra vào

+ Thời gian: Từ 8h30 đến 16h30, ngày 16/11/2018 (Thứ Sáu)

+ Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ Cao -Saigon Hi-Tech Park Training Center, Lô E1, Khu Công nghệ Cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Mỗi doanh nghiệp tham gia sẽ được cung cấp 01 gian trưng bày và 02 ghế ngồi, đồng thời được mời 01 đại biểu tham gia hội nghị.

Ban Quản lý tin tưởng rằng sự quan tâm tham dự của Quý Doanh nghiệp; Quý Viện, Trường tại sự kiện sẽ góp phần vào thành công của sự kiện, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư và thương mại hóa sản phẩm của Quý Doanh nghiệp; Quý Viện, Trường với đối tác đến tham dự Hội nghị và Triển lãm tại Khu Công nghệ Cao TP.HCM.

Mọi thủ tục đăng ký tham gia triển lãm và tìm hiểu thông tin, xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

Ông Lê Thành Nhân

Tiểu ban Kêu gọi Tài trợ, Truyền thông và Triển lãm

Hội nghị Quốc tế thường niên Khu CNC lần thứ 5 năm 2018

Lô T2-3, Dường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại 0908 289910

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download Thông báo