Hội thảo khoa học về Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

30-10-2018 02:23

Hội thảo khoa học với chủ đề "Năng lực canh tranh của nền kinh tế: tiêu chí đánh giá và giải pháp thực hiện" dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2018 tại Hà Nội.

Nike

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước "Năng lục cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp" mã số KX.04.11/16-20, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học này.

Hội thảo sẽ là một sự kiện quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và các doanh nhân thảo luận, trao đổi, để lựa chọn các tiêu chí phù hợp đánh giá năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta và đề xuất các chính sách, giải pháp để đạt được các tiêu chí đó trong những năm tới.

Ban tổ chức Hội thảo kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý viết bài và tham dự hội thảo. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào một số chủ đề sau:

- Lựa chọn các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

- Lựa chọn các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế.

- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế.

- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp.

- Một số chủ đề khác liên quan.

Bài viết xin gửi về Viện Phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, địa chỉ: TS. Lương Minh Huân - Viện Phát triển Doanh nghiệp - VCCI. Điện thoại: 024.35772373 / 0906037982, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/11/2018.

Các bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Download Thông báo và Quy định viết bài

 

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort