Đề xuất giải pháp Thiết kế tổng thể xây dựng hệ thống sở dữ liệu doanh nghiệp dùng chung phục vụ thành phố thông minh

19-10-2018 09:22

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương mời gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học tham gia đề xuất giải pháp "Thiết kế tổng thể xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp dùng chung phục vụ thành phố thông minh".

Sandales Femmes

1. Mô tả bài toán:

a) Hiện trạng

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đang thực hiện dự án xây dựng CSDL doanh nghiệp. Trong dự án chỉ thực hiện các dữ liệu lõi (các thông tin cơ bản khi thành lập, điều chỉnh, thay đổi thông tin doanh nghiệp ...). Các dữ liệu này chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư mà chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như chia sẻ nhằm phục vụ thành phố thông minh;

- Nhiều sở, ngành (Công thương, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học công nghệ, Thông tin và truyền thông ...) đều có nhu cầu quản lý thông tin liên quan doanh nghiệp bao gồm các thông tin cơ bản của doanh nghiệp được tham chiếu CSDL của ngành Kế hoạch và Đầu tư và các thông tin quản lý chuyên ngành của cơ quan mình.

- Việc tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các ngành hiện nay gặp nhiều khó khăn do mỗi ngành tự xây dựng phần mềm quản lý của riêng mình. Các dữ liệu chưa được đinh nghĩa các thông điệp để trao đổi, tham chiếu và chia sẻ.

- Về hạ tầng kỹ thuật, Sở Thông tin và truyền thông đã hoàn thành Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dữ liệu dự phòng, có thể phục vụ vận hành, triển khai CSDL doanh nghiệp dùng chung phục vụ thành phố thông minh.

- Trục tích hợp dữ liệu (ESB) đang được Sowe Thông tin và Truyền thông xây dựng. Đây sẽ là công cụ quản lý việc trao đổi, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh.

b) Nhu cầu

- Cần các mô hình thông tin chi tiết liên quan nhu cầu sử dụng các trường thông tin của doanh nghiệp  cũng như khả năng chia sẻ các thông tin quản lý doanh nghiệp chuyên ngành.

- Tỉnh cần ban hành một thiết kế tổng thể trong đó quy định các kiến trúc CSDL doanh nghiệp dùng chung có thể phục vụ nhiều ngành. Kiến trúc này là khung, sườn để các sở, ngành khi xây dựng ứng dụng quản lý cần tuân thủ các quy định, các trường dữ liệu cần tham chiếu cũng như chia sẻ với CSDL doanh nghiệp dùng chung của tỉnh.

- Tất cả các dữ liệu cần được kết nối tập trung về Sở Thông tin và Truyền thông nhằm triển khai các ứng dụng khai phá dữ liệu, các hệ thống phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Nội dung thực hiện

- Khảo sát, thống nhất nhu cầu xây dựng, chia sẻ tích hợp dữ liệu doanh nghiệp liên quan phục vụ quản lý chuyên ngành của các sở ngành và xây dựng thành phố thông minh.

- Quy hoạch, thiết kế tổng thể xây dựng hệ thống CSDL doanh nghiệp dùng chung phục vụ thành phố thông minh.

3. Yêu cầu kinh nghiệm thực hiện.

- Ưu tiên các dianh nghiệp, nhà khoa học có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế CSDL,CSDL phân tán, dữ liệu lớn (Big data). Có kinh nghiệm trong việc xây dựng, thiết kế hệ thống máy học, khai phá dữ liệu, các hệ hỗ trợ ra quyết định.

- Đã thiết kế, triển khai thành công 02 hệ thống thông tin tương tự.

4. Thời gian: Giải pháp gửi về Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 10/2018.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Trọng Ngân - Phòng CNTT, SĐT 0982 971791, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort