Giải thưởng Công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS

18-10-2018 10:00

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" năm 2018.

1.  Hồ sơ tham gia Giải thưởng:

-    Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (mẫu 1);    
-    Đơn xin tham gia xét Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc” (Mẫu 2);
-    Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
-    Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI/SCOPUS;
-    Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.

2.  Khen thưởng:

-    Giải đặc biệt:    30 triệu đồng/01 giải
-    Giải nhất:     20 triệu đồng/01 giải
-    Giải nhì :     15 triệu đồng/02 giải
-    Giải ba :     10 triệu đồng/05 giải
-    Giải khuyến khích:     5 triệu đồng/(tùy theo kinh phí KHCN hàng năm)
-    SV, HVCH và NCS đạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được trao tặng bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM tại Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM cuối năm và điểm thưởng sẽ được cộng vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng được quy định như sau: Giải đặc biệt và giải nhất 0,4 điểm, giải nhì 0,3 điểm, giải ba: 0,2 điểm.

-    Trường hợp công trình do nhiều hơn một tác giả thực hiện, điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia.
-    Giảng viên hướng dẫn công trình đạt giải thưởng sẽ được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM với các mức thưởng: Giải đặc biệt: 15 triệu/ 01 giải. Giải nhất: 10 triệu/01 giải. Giải nhì: 5 triệu/02 giải.

    Phòng KHCN&DA kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa, Quý Thầy/Cô thông báo rộng rãi và hướng dẫn các em SV, HVCH, NCS đăng ký tham gia giải thưởng nêu trên và gửi hồ sơ về: Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (P.314 A4) gặp: C. Nhung (ĐTNB:5398) trước Thứ Năm, ngày 01/11/2018, để Phòng tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Download Quyết định 1129