Cuộc thi Sáng kiến Cộng đồng 2018

03-04-2019 03:21

Tạp chí Khám phá tổ chức Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2018 từ 19/6/2018 đên hết ngày 10/11/2018.

1. Mục đích, ý nghĩa

- Tìm kiếm, tôn vinh những sáng kiến góp phần tạo dựng một môi trường sống, sinh hoạt và học tập của cộng đồng dân cư ngày một tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn và trong lành hơn.
- Gây dựng, cổ vũ phong trào toàn dân phát huy sáng kiến phục vụ đời sống cộng đồng trên địa bàn Thành phố.
- Tạo cơ hội để các sáng kiến, ý tưởng phục vụ cộng đồng có cơ hội được biết đến nhiều hơn, được hỗ trợ và triển khai hiệu quả trên diện rộng.

2. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội cho cộng đồng dân cư Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) đều có quyền tham dự Cuộc thi.

3. Đối tượng dự thi  

Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật… là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được áp dụng tại Thành phố từ 01/01/2018 đến 10/11/2018 đều có quyền tham dự Cuộc thi.
Mọi cá nhân, tổ chức đã đầu tư để tạo ra các sản phẩm, mô hình, giải pháp đều có quyền đứng tên tham dự Cuộc thi.
Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra sản phẩm, mô hình, giải pháp được đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của sản phẩm, mô hình, giải pháp đó để dự thi.
Các báo, tạp chí, tác giả có bài viết, phóng sự thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình…

4. Tiêu chuẩn đánh giá bài dự thi

Các sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi được đánh giá căn cứ vào các tiêu chí sau:

- Tính mới;
- Tính sáng tạo;
- Quy mô áp dụng rộng rãi;
- Hiệu quả kinh tế - xã hội.

5. Cách thức chấm giảm

Các bài dự thi sẽ được đăng tải công khai trên trang web sangkiencongdong.vn.

Cơ cấu điểm được tính như sau:

Tổng điểm: 100 điểm
Điểm tối đa của Ban giám khảo: 70 điểm
Điểm tối đa do cộng đồng bình chọn: 15 điểm. Số điểm này căn cứ vào bình chọn của cộng đồng cho mỗi bài dự thi và được tính từ cao xuống thấp cho đến hết cơ cấu giải.
Điểm tối đa theo lượng share bài viết: 15 điểm. Số điểm này căn cứ vào số lượt share bài của cộng đồng cho mỗi bài dự thi và được tính từ cao xuống thấp cho đến hết cơ cấu giải.

6. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, bao gồm:

Bản mô tả sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi
Bài báo giới thiệu, mô tả sản phẩm, mô hình, giải pháp, ý tưởng dự thi: được photo hoặc dẫn liên kết từ báo in, báo điện tử, phát thanh, tryền hình xuất bản trong thời gian quy định của Cuộc thi.
Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

7. Nộp và nhận hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi phải được đựng trong phong bì và gửi tới Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi. Trên phong bì hoặc tiêu đề thư điện tử cần ghi rõ: Bài dự cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2018.

Nơi nhận bài thi: Tạp chí Khám phá
Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38 224921
Hoặc gửi qua email theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thời hạn nhận, chấm và trao giải Cuộc thi:

Thời hạn nhận bài thi: Từ 19/6/2018 đên hết ngày 10/11/2018, căn cứ theo dấu bưu điện hoặc giờ gửi email.
Lễ trao giải: Trong tháng 11/2018.

Các sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, nếu bảo đảm đủ các tiêu chuẩn sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi chọn giới thiệu vào các Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ và của Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Giải thưởng

Giải thưởng Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2018 có các giải sau:

02 giải Nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng) bao gồm:
Giải cho tác giả sáng kiến được chấm điểm cao nhất.
Tôn vinh cơ quan báo chí, truyền thông có đóng góp tích cực nhất cho việc tuyên truyền phong trào sáng kiến cộng đồng trên địa bàn thành phố.

03 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng).
04 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng).
10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000đ (Một triệu đồng).
04 giải thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho cuộc thi và cho việc phổ biến sáng kiến phục vụ cộng đồng, mỗi giải trị giá 2.000.000đ (hai triệu đồng).
Các giải thưởng bao gồm: Tiền thưởng, Bằng khen, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và quà tặng của các doanh nghiệp tài trợ cho giải (nếu có).

Ngoài các giải thưởng trên, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đề xuất các cá nhân ban, ngành, tổ chức… xem xét, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền Cuộc thi.

9. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việc tham gia Cuộc thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Khi tác giả có yêu cầu hoặc Ban Tổ chức Cuộc thi thấy giải pháp cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hướng dẫn cho người dự thi làm thủ tục để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại về kết quả của Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ xem xét những khiếu nại liên quan đến việc sở hữu sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải thưởng.

Bất kỳ cá nhân nào phát hiện ra sản phẩm, mô hình, giải pháp, ý tưởng được giải thưởng có vi phạm, hoặc tranh chấp về bản quyền, hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho Ban Tô chức Cuộc thi. Thông báo này phải lập bằng văn bản có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ, kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khiếu nại và gửi đến Ban Tổ chức Cuộc thi. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố và trao giải thưởng.

Mọi khiếu nại sau thời hạn theo các điều khoản nêu trên đều không được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét giải quyết.

Khi có khiếu nại, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ giao cho cơ quan thường trực Cuộc thi thành lập Ban giải quyết khiếu nại, trong đó có những chuyên gia đầu ngành, chuyên gia pháp luật tham gia giải quyết khiếu nại, yêu cầu người bị khiếu nại có văn bản giải trình.

Người khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác trình bày khiếu nại của mình trước Ban giải quyết khiếu nại tại địa điểm và theo thời gian do Trưởng ban giải quyết khiếu nại thông báo.

Người bị khiếu nại được tham gia đối chất trong các buổi làm việc của Ban giải quyết khiếu nại với người khiếu nại. Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại.

Ban giải quyết khiếu nại sẽ đề xuất phương án giải quyết để Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Nếu xác định sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải thưởng có vi phạm, tùy theo mức độ, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định một trong các mức xử lý sau:
a) Tước giải thưởng, thu hồi các lợi ích vật chất từ giải thưởng và buộc bồi thường thiệt hại (nếu có phát sinh).
b) Từ chối hồ sơ tham dự trong Cuộc thi tổ chức ở các lần sau.

Thông tin chi tiết trên website của cuộc thi

 

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort