Giải thưởng KH&CN thường niên của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2018

22-11-2018 08:34

Hằng năm, nhằm khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức khen thưởng các cá nhân và tập thể từ các đơn vị thành viên và trực thuộc có thành tích khoa học và công nghệ nổi bật trong năm học.

Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (KHCN&DA) thông báo đến các Khoa và Quý Thầy/Cô thông tin về giải thưởng khoa học và công nghệ thường niên của ĐHQG Tp. HCM.

Hồ sơ gồm có:

1.    Đối với giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xuất sắc” cá nhân và tập thể:

•    Bản xác nhận danh sách đồng tác giả (đối với tập thể);
•    Lý lịch Khoa học;
•    Bản đề nghị khen thưởng (mẫu 1a-ĐK).

2.    Đối với giải thưởng “công bố khoa học xuất sắc” cá nhân và tập thể:

•    Bản xác nhận danh sách đồng tác giả (đối với tập thể);
•    Lý lịch Khoa học;
•    Bản đề nghị khen thưởng (mẫu 1b-ĐK).

Thời gian nhận hồ sơ: đến 11 giờ 30 ngày 17/ 10/ 2018 (thứ Năm)

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Vân (điện thoại nội bộ: 5388)

Quý Thầy/Cô nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định để Phòng tiến hành các thủ tục tiếp theo (Hồ sơ đăng ký nộp trễ hơn thời gian quy định sẽ không được xem xét).

Download

Quyết định 1194/ĐHQG-KHCN

Biểu mẫu