Hội thảo quốc tế Khởi tạo doanh nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04-10-2018 08:06

Trường Đại học Sài Gòn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo quốc tế Khởi tạo doanh nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (International conference: Startup for undergraduate students of university and colleges in Ho Chi Minh City)

Tienda outlet deportiva

1. Mục tiêu hội thảo

- Làm rõ các vấn đề khởi nghiệp, về hỗ trợ (đào tạo, tạo môi trường, tài chính, cơ chế và chính sách) khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm nhằm triển khai có hiệu quả chương trình khởi tạo doanh nghiệp cho các sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Góp phần thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung của hội thảo:

- Chuyên đề 1: Giáo dục khởi nghiệp và hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chuyên đề 2: Tạo môi trường hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chuyên đề 3: Nguồn tài chính, cơ chế và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viêncác trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chuyên đề 4: Các loại hình doanh nghiệp khởi tạo từ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin về hội thảo

- Thời gian diễn ra hội thảo (dự kiến): 02 ngày, ngỳ 18 và 19/12/2018. Tại Trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thể lệ gửi bài: Bài viết toàn văn gửi hội thảo có độ dài không quá 15 trang, có phần tóm tắt nội dung khoảng 200-300 từ.

- Thời hạn gửi bài: gửi bài toàn văn trước ngày 15/11/2018

- Địa chỉ nhận bài: qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Khoa h ọc, Trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38 354271 hoặc 028.38 339.710.

Download Thông báo

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort