Hội nghị "Giải pháp nâng cao năng lực cho sinh viên thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0"

26-09-2018 09:20

Với mục đích tận dụng được những lợi thế, đồng thời tìm ra giải pháp phù hợp cho công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị với chủ đề "Giải pháp nâng cao năng lực cho sinh viên thích ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0".

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rộng rãi trên toàn cầu và có tác động mạnh mẽ đến nguồn nhân lực nước ta. Bối cảnh mới, đòi hỏi nguồn nhân lực Việt Nam phải được trang bị và phát triển những kỹ năng mới để thích ứng.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, giảng viên và các doanh nghiệp tham gia viết bài cho Hội nghị theo một số chủ đề và nội dung gợi ý sau:

- Chủ đề 1: Những cơ hội và thách thức đối với các ngành đào tạo trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0

- Chủ đề 2: Giải pháp nâng cao năng lực cho sinh viên thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

- Chủ đề 3: Vai trò chủ động của người học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Quy cách nhận bài:

- Bài viết cần ghi rõ tên tác giả, địa chỉ email và điện thoại liên hệ

- Bài viết không dài quá 10 trang A4, phông chữ Unicode, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13.

Thời gian nhận bài

- Đăng ký và gửi tóm tắt tham luận (không quá 300 từ): trước ngày 30/9/2018.

- Thời gian nhận toàn văn tham luận: trước ngày 05/11/2018.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến vào tháng 12/2018.

Địa chỉ nhận bài và liên hệ:

- Địa chỉ nhận bài: Ban Công tác sinh viên (P.424), Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM; hoặc gửi bài viết qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin chi tiết về hội nghị vui lòng liên hệ: Ông Lương Thành Đạt - Ban Công tác Sinh viên, Điện thoại: 028.37242160 (1354) Di độn: 01212.335.755

Download Thông báo