Hội thảo khoa học "Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các Trường Đại học Cao đẳng"

03-04-2019 03:21

Theo chương trình hoạt động năm 2018, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học tập trung vào công tác chuyên môn của các Trường. Chủ đề của Hội thảo: "Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các Trường Đại học Cao đẳng".

1. Nội dung hội thảo:

- Đổi mới phát triển chương trình;

- Thiết kế chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo;

- Xây dựng chương trình đào tạo dựa theo Khung trình độ quốc gia và cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;

- Đổi mới hoạt động dạy học;

- Đổi mới thực tập nghề nghiệp;

- Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá trong dạy học;

- Đổi mới hoạt động đào tạo đáp ứng bối cảnh thời đại;

- Đổi mới hoạt động đào tạo đại học theo hướng mở.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 02/11/2018 (8g00 - 17g00)

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 1 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM

3. Đăng ký tham dự và viết báo cáo Hội thảo

Để nội dung hội thảo thêm phong phú, đề nghị các tổ chức và cá nhân tiếp tục gửi báo cáo cho Ban Tổ chức, đông thời đăng ký tham dự hội thảo (theo mẫu) trước ngày 15/10/2018.

Download Thông báo số 2