Thông báo mời thầu cho dự án Đầu chiều sâu Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu thuộc Trường Đại học Bách khoa.

10-08-2017 08:26

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM trân trọng thông báo mời thầu cho dự án Đầu tư chiều sâu Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu thuộc Trường Đại học Bách khoa.

 

 

Bên mời thầu: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM

Tên gói thầu:

- Gói thầu 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống sắc khí khối phổ (GC/MS).

- Gói thầu 2: Cung cấp và lắp đặt Nhớt kế hiển thị số, máy đo màu, Lò nung, Máy đo điểm nóng chảy, ống phát tia X.

- Gói thầu 3: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cô quay chân không, máy khuấy cơ, hệ thống sấy đông khô, bơm chân không, bộ lắc ấm cho bình erlen.


- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Tên dự án: Đầu tư chiều sâu Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu thuộc trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. HCM.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 23 tháng 5 năm 2014 đến trước 08 giờ, ngày 07 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án - Phòng 314 A4 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM. Điện thoại: 08.38647256 Ext 5394.

- Giá bán: 1.000.000 VNĐ.

- Địa điểm nhận HSMT: Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án - Phòng 314 A4 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM. Điện thoại: 08.38647256 Ext 5394.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 07 tháng 6 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư bảo lãnh dự thầu do ngân hàng phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 6 năm 2014, tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSMT đến tham dự lễ mở thầu vào thời điểm nêu trên.