Thông báo mời thầu cho dự án Phòng thí nghiệm Tính toán Nâng cao thuộc Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM.

10-08-2017 08:26

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM trân trọng thông báo mời thầu cho dự án Phòng thí nghiệm Tính toán Nâng cao thuộc Trường Đại học Bách khoa.

 

 

 

Bên mời thầu: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM

Tên gói thầu:

- Gói thầu:  Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị đầu tư năm 2014 cho phòng thí nghiệm Tính toán Nâng cao thuộc Trường Đại học Bách khoa

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Tên dự án: Phòng thí nghiệm Tính toán Nâng cao thuộc Trường Đại học Bách khoa.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 2 tháng 6 năm 2014 đến trước 08 giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án - Phòng 314 A4 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM. Điện thoại: 08.38647256 Ext 5394.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

- Địa điểm nhận HSMT: Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án - Phòng 314 A4 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM. Điện thoại: 08.38647256 Ext 5394.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư bảo lãnh dự thầu do ngân hàng phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 6 năm 2014, tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSMT đến tham dự lễ mở thầu vào thời điểm nêu trên.