Thông báo mời thầu cho PTN Công nghệ thiết kế Gia công tiên tiến thuộc Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

10-08-2017 08:26

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM trân trọng thông báo mời thầu cho dự án PTN Công nghệ Thiết kế và Gia công tiên tiến thuộc Trường Đại học Bách Khoa.

 

 

Bên mời thầu: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM

Tên gói thầu:

- Gói thầu 1: Cung cấp và lắp đặt Máy cắt dây chính xác.

- Gói thầu 2: Cung cấp và lắp đặt Máy đo tọa độ 3 chiều tự động (CNC CMM) dạng cầu.

- Gói thầu 3: Cung cấp và lắp đặt Lò nhiệt luyện chân không điều khiển theo chương trình (Vacuum heat treatment furnace).

- Gói thầu 4: Cung cấp và lắp đặt Lò buồng nhiệt điện trở theo chương trình.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Tên dự án: Phòng Thí nghiệm Công nghệ thiết kế và Gia công tiên tiến thuộc trường Đại học Bách Khoa

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2014 đến trước 08 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2014 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án - Phòng 314 A4 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM. Điện thoại: 08.38647256 Ext 5398.

- Giá bán: 1.000.000 VNĐ

- Địa điểm nhận HSMT: Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án - Phòng 314 A4 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM. Điện thoại: 08.38647256 Ext 5398.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2014

- Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư bảo lãnh dự thầu do ngân hàng phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 5 năm 2014, tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSMT đến tham dự lễ mở thầu vào thời điểm nêu trên.