Thông báo mời chào hàng 07/12/2016

10-08-2017 08:25

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM thông báo mời chào hàng ngày 07/12/2016 với nội dung như sau:

 

1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu.

- Loại gói thầu: mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính: cung cấp hóa chất phục vụ nghiên cứu.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

2. Tên đề tài: Các phương pháp mới sử dụng xúc tác kim loại chuyển tiếp trong việc gắn Fluor và các nhóm chức Fluor" mã số 104.01-2014-76

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 8h00 ngày 07/12/2016 đến trước 13h00 ngày 19/12/2016 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, Phòng 314 Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM.

6. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.