10-08-2017 08:26

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM trân trọng thông báo mời thầu cho dự án PTN Công nghệ Thiết kế và Gia công tiên tiến thuộc Trường Đại học Bách Khoa.

more
10-08-2017 08:26

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM trân trọng thông báo mời thầu cho dự án Phòng thí nghiệm Tính toán Nâng cao thuộc Trường Đại học Bách khoa.

more
10-08-2017 08:26

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM trân trọng thông báo mời thầu cho dự án Đầu tư chiều sâu Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu thuộc Trường Đại học Bách khoa.

more
10-08-2017 08:25

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM thông báo mời chào hàng ngày 07/12/2016 với nội dung như sau:

more