27-02-2020 08:49

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương kính mời các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

more
27-02-2020 08:30

Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kế hoạch năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ban, ngành, địa phương; các trường Đại học và Cao đẳng, các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các tổ chức và cá nhân tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau đây gọi là đề tài) và dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án).

more
27-02-2020 08:14

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2021 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tổ chức KH&CN tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021.

more
19-02-2020 09:41

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort