11-06-2019 07:36

Căn cứ theo công văn số 993/ĐHQG-KHCN ngày 05/6/2019 của Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ĐHQG-HCM về việc thông báo nộp hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh, Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình tham gia đăng ký hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh.

more
07-06-2019 08:11

Theo kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ hằng năm của Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) về việc tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Trường, VPĐTQT thông báo đến Quý Thầy cô có quan tâm, tham gia đăng ký đề tài NCKH cấp Trường thuộc Chương trình Đào tạo Quốc tế dành cho giảng viên để thực hiện trong năm học 2019 – 2020.

more
04-06-2019 03:16

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ từ các Tỉnh/Thành và thông báo đến các Thầy cô có quan tâm tham gia nộp đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2019.

more
31-05-2019 07:43

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) triển khai danh mục các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; bắt đầu thực hiện năm 2019, theo hình thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Sở KH&CN xin thông báo và mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài.

more