15-03-2018 02:08

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2019.

more
15-03-2018 02:07

Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung kế hoạch 2018 và xây dựng Kế hoạch 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến các Sở, ban, ngành, địa phương, các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm.

more
13-03-2018 10:19

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II.

more
13-03-2018 10:18

Nhằm xây dựng Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018.

more