17-05-2018 07:55

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2018 - đợt 2.

more
27-04-2018 02:56

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018.

more
11-04-2018 01:59

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo đến các tổ chức, cá nhân thực hiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019.

more
11-04-2018 01:58

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

more