03-04-2019 03:20

Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kế hoạch năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất nghiên cứu KH&CN và dự án Sản xuất thử nghiệm (SXTN).

Air Jordan XXX 30 Shoes
more
03-04-2019 02:54

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu năm 2019 của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ và Khoa học Xã hội để các tổ chức, cá nhân quan tâm, có đủ năng lực và điều kiện tham gia tuyển chọn.

Air Jordan V High Supreme
more
02-04-2019 01:57

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Nike Air Max 2017
more
01-04-2019 02:16

Theo công văn số 20/CARE-CV về việc định hướng nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường năm 2019 của Phòng thí nghiệm CARE. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (KHCN&DA) thông báo các nội dung về việc đăng ký đề tài CARE thực hiện năm 2019.

Air Zoom Pegasus 33
more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort