24-04-2020 03:28

Gia hạn thời gian đề xuất nghiên cứu chung thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) đến ngày 14/5/2020.

more
11-03-2020 07:35

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm việc đăng ký xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường sẽ chuyển về Khoa để đăng ký và xét duyệt. Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM kính mời Quý Thầy cô đăng ký đề tài NCKH cấp Trường thực hiện trong năm 2020.

more
27-02-2020 09:34

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu chung thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) trong các lĩnh vực Quản lý nguồn nước và Y tế.

more
27-02-2020 08:58

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý ở các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cũng như phục vụ cho yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội hướng đến xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố, các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH-PTCN) năm 2020 để đề xuất nhiệm vụ, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ NCKH-PTCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort