01-11-2017 10:52

Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2018.

more
01-11-2017 10:52

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến tổ chức, cá nhân nhà khoa học để đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 4).

more
06-09-2017 07:26

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn (lần 2) tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

more
05-09-2017 09:25

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 2).

more