05-09-2017 09:25

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 2).

more
28-08-2017 02:12

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển chọn các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2017.

more
28-08-2017 01:17

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

more
24-08-2017 07:41

Nhằm giải quyết những ách tắc mà ngành, địa phương gặp phải trong quá tổ chức, chỉ đạo và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; Đồng thời, gắn với yêu cầu nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.... Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân và các nhà khoa học đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015.

more