27-02-2018 03:39

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2018 (Quyết định số 336/QĐ-BKHCN và Quyết định số 337/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2018).

more
07-02-2018 09:25

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Ban Giám hiệu yêu cầu Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình đăng ký đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C (gọi tắt loại C) sẽ thực hiện trong năm 2019 với các thông tin.

more
31-01-2018 09:31

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020”.

more
31-01-2018 06:58

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô đăng ký đề tài NCKH cấp Trường sẽ thực hiện trong năm 2018.

more