×

lỗi

Image Path "images/Web_Truong/logoBK.png" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.

Image Path "images/Web_Truong/logoF.png" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.

24-08-2017 07:40

Căn cứ đề xuất của các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn Tp. HCM, Sở Khoa học và Công nghệ xin giới thiệu nội dung về đặt hàng nghiên cứu KH & CN để giải quyết yệu cầu trong công tác quản lý. Đề nghị các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hoạt động KH & CN xem xét tính phù hợp, khả năng thực hiện của đơn vị để lập hồ sơ theo mẫu tại website http://dost.hochiminhcity.gov.vn và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện. 

more
23-08-2017 01:26

Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017.

more
10-08-2017 08:26

Nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN); triển khai các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển bền vững, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của vùng Tây Nam Bộ, có tính đến bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Được sự thống nhất của Chính phủ, Đại học Quốc Gia TP. HCM và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2014 - 2019 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” năm 2015.

more
10-08-2017 08:26

Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ" (“Fostering innovation through Research, Science, and Technology” (FIRST)) do Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) thành lập làm đầu mối triển khai Dự án, thường trực giúp Bộ thực hiện chức năng chủ đầu tư.

more